Karty przedmiotów

Rok I

Przedmioty ogólne – obowiązkowe:

Rok I -III 

Przedmioty dziedzinowe – obowiązkowe:

Sekcja nauk humanistycznych:

Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

Sekcja nauk społecznych:

Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

Przedmioty dyscyplinowe – obowiązkowe:

Sekcja nauk humanistycznych:

Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

Sekcja nauk społecznych:

Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 

Rok II

Przedmioty dziedzinowe – obowiązkowe:

Sekcja nauk humanistycznych:

Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

Sekcja nauk społecznych:

 • Język angielski specjalistyczny

Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

Przedmioty specjalistyczne – obowiązkowe:

Sekcja nauk humanistycznych:

 • Dyscyplina Historia:
 • Dyscyplina Językoznawstwo:
 • Dyscyplina Literaturoznawstwo:

Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • Dyscyplina Nauki Biologiczne:
 • Dyscyplina Nauki Chemiczne:
 • Dyscyplina Nauki Fizyczne:
 • Computer methods
 • Statistical methods
 • Quantum Mechanics
 • Relativisitic Quantum Mechanics

Sekcja nauk społecznych:

 • Dyscyplina Nauki o Polityce i Administracji:
 • Dyscyplina Nauki Prawne:
 • Dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie:
 • Metodologia nauk o bezpieczeństwie
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Studia strategiczne

 

Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Dyscyplina Nauki Medyczne:
 • Dyscyplina Nauk o Zdrowiu:

Rok III

Przedmioty dziedzinowe – obowiązkowe:

Przedmioty dyscyplinowe – obowiązkowe:

Sekcja nauk humanistycznych:

 • Dyscyplina Historia:
 • Dyscyplina Językoznawstwo:
 • Badania nad tekstem i dyskursem
 • Wykład monograficzny
 • Cultural linguistics
 • Dyscyplina literaturoznawstwo:

Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • Dyscyplina Nauki Biologiczne:
 • Dyscyplina Nauki Chemiczne:
 • Modeling of chemical reactivity with molecular dynamics simulations
 • Molecular symmetry in chemistry
 • Dyscyplina Nauki Fizyczne:
 • Atomic physics
 • Statistical physics
 • Introduction to general relativity and applications to astrophysics and cosmology

Dyscyplina Nauki o Ziemi i Środowisku:

Sekcja nauk społecznych:

 • Dyscyplina Nauki o Polityce i Administracji:
 • Dyscyplina Nauki Prawne:
 • Dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie:
 • Strategic Foresight in Politics

Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • Dyscyplina Nauki Medyczne:
 • Dyscyplina Nauk o Zdrowiu:

Rok IV