AKCELERATOR ROZWOJU

Ruszył projekt „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, którego celem jest podniesienie jakości prac doktorskich i wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów poprzez włączenie do programu kształcenia nowych komponentów, w tym: kursów naukowych i seminariów prowadzonych przez naukowców z zagranicznych ośrodków, szkoleń specjalistycznych wynikających z indywidualnych planów rozwoju naukowego, zagranicznych staży naukowych. Uczestnicy ww. projektów otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów motywacyjnych oraz finansowania działalności naukowej.

II nabór skierowany do doktorantów studiów doktoranckich III i IV roku kierunków: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, biologia, geografia

Terminarz:

 • termin złożenia wymaganych dokumentów: do 21 stycznia 2020 do
  godz. 15:00, osobiście w pokoju 107 (ul. Żeromskiego 5) lub elektronicznie
  phd@ujk.edu.pl

Uwaga: oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej na rozmowę rekrutacyjną

 • rozmowa rekrutacyjna:
  22 stycznia 2020 godz. 10:00, pokój 1 (ul. Żeromskiego 5)

 


 

Rusza projekt „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, którego celem jest podniesienie jakości prac doktorskich i wzmocnienie rozwoju naukowego doktorantów poprzez włączenie do programu kształcenia nowych komponentów, w tym: kursów naukowych i seminariów prowadzonych przez naukowców z zagranicznych ośrodków, szkoleń specjalistycznych wynikających z indywidualnych planów rozwoju naukowego, zagranicznych staży naukowych. Uczestnicy ww. projektów otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów motywacyjnych oraz finansowania działalności naukowej.

Terminarz:

 • termin złożenia wymaganych dokumentów: do 7 stycznia 2020 do
  godz. 12:00, osobiście w pokoju 107 (ul. Żeromskiego 5) lub elektronicznie
  phd@ujk.edu.pl

Uwaga: doktoranci studiów doktoranckich oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej na rozmowę rekrutacyjną

 • rozmowa rekrutacyjna dla doktorantów studiów doktoranckich:
  7 stycznia 2020 godz. 15:00, pokój 107 (ul. Żeromskiego 5)

 


 

Dokumenty do pobrania: