Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Polski
 • English

AKTY PRAWNE

 

AKTY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.),

 

AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO

Uchwały Senatu UJK

 • Uchwała Nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_101_2019.html
 • Uchwała nr 14/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_14_2021.html
 • Uchwała nr 31/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w programach kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_31_2021.html
 • Uchwała nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_5_2021.html
 • Uchwała Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_200_2019.html
 • Uchwała nr 34/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_34_2020.htmlobowiązuje do 30.09.2021 r.
 • Uchwała nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_30_2021.htmlobowiązuje od 1.10.2021 r.

 

Zarządzenia Rektora UJK

 • Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_35_2019.html
 • Zarządzenie Nr 124/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_124_2019.html

 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.