RADA NAUKOWA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

 

1) prof. dr hab. Francesco Giacosa – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
2) dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej,
3) dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – kierownik sekcji nauk humanistycznych,
4) dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK – kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych,
5) dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – kierownik sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
6) dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK – kierownik sekcji nauk społecznych,
7) dr Anna Róg – zastępca kierownika sekcji nauk społecznych
8) dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – kierownik sekcji sztuki,
9) prof. dr hab. Stanisław Wiech – przedstawiciel dyscypliny historia,
10) dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
11) prof. dr hab. Grażyna Legutko – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
12) dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
13) dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
14) dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
15) dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
16) prof. dr hab. Edyta Suliga – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,
17) dr hab. Marcin Sadowski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,
18) dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
19) dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
20) dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
21) prof. dr hab. Jarosław Karpacz – przedstawiciel dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
22) dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji
społecznej i mediach,
23) dr hab. Paulina Forma, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
24) dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki muzyczne,
25) dr hab. Paweł Opaliński, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja
dzieł sztuki,
26) mgr Izabela Oleś – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,
27) prof. dr hab. Robert Kotowski – pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony poza Uniwersytetem.

Zarządzenie nr 6/2024 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej