Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Polski
 • English

RADA NAUKOWA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 1. prof. dr hab. Francesco Giacosa – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
 2. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej,
 3. dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK– przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 4. dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 5. dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 6. dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 7. dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny historia,
 8. prof. dr hab. Grażyna Legutko – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 9. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
 10. prof. dr. hab. Edyta Suliga – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,
 11. dr hab. Marcin Sadowski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,
 12. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 13. dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 14. dr hab. Andrzej Dawidczyk, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
 15. mgr Kamila Fortunka – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,
 16. prof.dr hab. Robert Kotowski –pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony poza Uniwersytetem

 

Zarządzenie nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dn. 7 czerwca 2021

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.