RADA NAUKOWA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

 1. prof. dr hab. Francesco Giacosa – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
 2. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej,
 3. dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 4. dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 5. dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 6. dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 7. dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny historia,
 8. prof. dr hab. Grażyna Legutko – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 9. dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
 10. prof. dr hab. Edyta Suliga – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,
 11. dr hab. Marcin Sadowski, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,
 12. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 13. dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 14. dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
 15. prof. dr hab. Jarosław Karpacz – przedstawiciel dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
 16. dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 17. dr hab. Paulina Forma, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
 18. dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki muzyczne,
 19. dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 20. mgr Kamila Fortunka – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów,
 21. prof. dr hab. Robert Kotowski – pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony poza Uniwersytetem.

 

Zarządzenie nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej