DRUKI DO POBRANIA

  • Indywidualny plan badawczy, formularz
  • Oświadczenie w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – ORCID (Open Researcher and
    Contributor ID), formularz
  • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, formularz
  • Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej lub artystycznej, formularz
  • Sprawozdanie śródokresowe z realizacji indywidualnego planu badawczego, formularz
  • Sprawozdanie z aktywności naukowej, formularz