• Recruitment at the Doctoral School of the UJK

    We have started the recruitment at the Doctoral School of the UJK for the academic year 2020/2021.

    We invite candidates to apply!

    The recruitment rules can be found here: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa/

    Read more
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.