Aktualności

Aktualności, wydarzenia, komunikaty

Recruitment of candidates for the UJK Doctoral School

We invite you to participate in the recruitment for the Doctoral School for the academic year 2022/2023! Online registration starts on September 1! Recruitment information is available here: https://sdujkedupl/en/recruitment/ Sign in

Czytaj dalej
Zobacz wszystkie

4

sekcje dziedzinowe

12

dysycyplin naukowych

4

lata kształcenia

120

doktorantów

Największa Uczelnia w regionie świętokrzyskim.

Wszyscy doktoranci szkoły doktorskiej otrzymują stypendia uniwersyteckie

Dołącz do doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w czterech sekcjach dziedzinowych obejmujących dwanaście dyscyplin naukowych. Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Dowiedz się więcej

Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

X