Zobacz wszystkie

5

sekcji dziedzinowych

17

dysycyplin naukowych

4

lata kształcenia

97

doktorantów

Największa Uczelnia w regionie świętokrzyskim.

Wszyscy doktoranci szkoły doktorskiej otrzymują stypendia uniwersyteckie

Dołącz do doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w czterech sekcjach dziedzinowych obejmujących dwanaście dyscyplin naukowych. Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Dowiedz się więcej