Aktualności

Aktualności, wydarzenia, komunikaty

Fellowships of the Polish-American Fulbright Commission.

Dear All, We are pleased to inform you that another recruitment is underway for the scholarship programs of the Polish-American Fulbright Commission for trips to the USA: Junior Research Award 2025-26, Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2025-26, Graduate Student Award 2025-26, Senior

Czytaj dalej
Zobacz wszystkie

5

sekcji dziedzinowych

17

dysycyplin naukowych

4

lata kształcenia

120

doktorantów

Największa Uczelnia w regionie świętokrzyskim.

Wszyscy doktoranci szkoły doktorskiej otrzymują stypendia uniwersyteckie

Dołącz do doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w czterech sekcjach dziedzinowych obejmujących dwanaście dyscyplin naukowych. Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Dowiedz się więcej