WYRÓŻNIENIE HR EXCELLENCE IN RESEARCH

 

Wyróżnienie HR Excellence in Research

dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał w dniu 10 lutego 2017 r. logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską.

Jest to wyróżnienie dla instytucji, które tworzą przyjazne środowisko pracy naukowej dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej poprzez wdrażanie zasad Europejskiej Karty Naukowca i  Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji prawnych. Oba dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy.

Instytucje uhonorowane logo HR są premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Logo to także prestiż i wyróżnienie Uniwersytetu jako instytucji zapewniającej odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.

Więcej informacji:

Strategia HR w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach https://dn.ujk.edu.pl/logo_hr_ver_pl.html

Europejska strategia kadrowa https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Lista polskich instytucji z wyróżnieniem HR https://euraxess.ec.europa.eu/node/5765/#show_POLAND