Terminarz

Terminarz oceny śródokresowej 

Lp. Etap Termin
1. Zatwierdzenie składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej do 30 czerwca 2023 r.
2. Składanie dokumentów przez doktorantów w Biurze Szkoły Doktorskiej  (p. nr 307, ul. Żeromskiego 5) 1-7 września 2023 r.
3. Ocena śródokresowa doktorantów 26-27 września 2023 r.
4. Ogłoszenie wyników oceny 29 września 2023 r.