Terminarz

Lp. Etap Termin
1. Zatwierdzenie składów Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej do 30 czerwca 2022 r.
2. Składanie dokumentów przez doktorantóww Biurze Szkoły Doktorskiej (p. nr 307, ul. Żeromskiego 5) 15-21 września 2022 r.
3. Ocena śródokresowa doktorantów 27-29 września 2022 r.
4. Ogłoszenie wyników oceny 30 września 2022 r.