REKRUTACJA

 

REKRUTACJA
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 21/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2023/2024
https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_21_2023.html

Uchwała nr 22/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  30 marca 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2023/2024
https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_22_2023.html

Zarządzenie nr 81/2023  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 81-2023 Komisje Rekrutacyjne w Szkole Doktorskiej

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2023/2024

PROBLEMATYKA BADAWCZA W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH

 1. Historia
 2. Językoznawstwo
 3. Literaturoznawstwo
 4. Nauki o zdrowiu
 5. Nauki medyczne
 6. Nauki o polityce i administracji
 7. Nauki prawne
 8. Nauki o bezpieczeństwie
 9. Pedagogika
 10. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 11. Nauki o zarządzaniu i jakości
 12. Nauki biologiczne
 13. Nauki chemiczne
 14. Nauki fizyczne
 15. Nauki o Ziemi i środowisku
 16. Sztuki muzyczne
 17. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki