REKRUTACJA

 

REKRUTACJA
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 22/2024 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2024/2025
https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_22_2024.html

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2024/2025

 

ZAPISZ SIĘ

 

Dokumenty należy składać zgodnie z terminarzem w pok. 307, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

Prosimy o składanie dokumentów w białych teczkach podpisanych wg wzoru poniżej:

Jan Kowalski

nauki biologiczne

2024/2025

Prosimy również, aby pamiętali Państwo o konieczności załączenia zdjęcia w systemie rekrutacyjnym.

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH

 1. Historia
 2. Językoznawstwo
 3. Literaturoznawstwo
 4. Nauki o zdrowiu
 5. Nauki medyczne
 6. Nauki o polityce i administracji
 7. Nauki prawne
 8. Nauki o bezpieczeństwie
 9. Pedagogika
 10. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 11. Nauki o zarządzaniu i jakości
 12. Nauki biologiczne
 13. Nauki chemiczne
 14. Nauki fizyczne
 15. Nauki o Ziemi i środowisku
 16. Sztuki muzyczne
 17. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki