REKRUTACJA

REKRUTACJA

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

na rok akademicki 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach obecnie prowadzonego naboru w dyscyplinach nauki prawne, literaturoznawstwo, nauki biologiczne oraz nauki o polityce i administracji, którym nieprawomocnymi decyzjami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, przyznano kategorię naukową B, będą kończyć kształcenie wraz ze złożeniem rozprawy doktorskiej.

Obrona rozprawy będzie musiała być przeprowadzona w podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia doktora, posiadającym kategorię naukową co najmniej B+.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie uprawniony do nadawania stopnia doktora w wyżej wymienionych dyscyplinach, tylko w sytuacji gdy na skutek wniosku o ponowne rozparzenie sprawy Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki przyzna danej dyscyplinie wyższą kategorię naukową (co najmniej B+).

 

Zapisz się

Zasady rekrutacji

Zapisz się

Limity przyjęć do Szkoły Doktorskiej w akad. 2022/2023 w poszczególnych dyscyplinach

Lp. Dyscyplina naukowa Limit przyjęć
Sekcja nauk humanistycznych
1 historia 3
2 literaturoznawstwo 2
3 językoznawstwo 2
Sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych
4 nauki biologiczne 3
5 nauki fizyczne 3
6 nauki chemiczne 2
7 nauki o Ziemi i środowisku 2
Sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu
8 nauki o zdrowiu 3
9 nauki medyczne 2
Sekcja nauk społecznych
10 nauki o polityce i administracji 2
11 nauki prawne 2
12 nauki o bezpieczeństwie 2
Łącznie: 28

Zapisz się

Lp.

 Dyscyplina Rejestracja w systemie internetowym Złożenie wymaganych dokumentów Dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna Ogłoszenie wyników rekrutacji  Nabór
1 Historia 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
2 Językoznawstwo 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
3 Literaturoznawstwo 21-23.11.2022 do 25.11.2022 do 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 Nabór główny*

 

4 Nauki biologiczne 21-23.11.2022 do 25.11.2022 do 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 Nabór główny*
5 Nauki chemiczne 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
6 Nauki fizyczne 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
7 Nauki o Ziemi i środowisku 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
8 Nauki o zdrowiu 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
9 Nauki medyczne 01-04.09.2022 do 06.09.2022 do 07.09.2022 08-09.09.2022 12.09.2022 Nabór
w ramach projektu Doktorat wdrożeniowy
01-11.09.2022 do 14.09.2022 do 16.09.2022 21-23.09.2022 28.09.2022 Nabór główny*
01-09.10.2022 do 12.10.2022 do 14.10.2022 19-21.10.2022 25.10.2022 Nabór uzupełniający
w przypadku niewypełnienia limitu
10 Nauki o polityce i administracji 21-23.11.2022 do 25.11.2022 do 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 Nabór główny*
11 Nauki prawne 21-23.11.2022 do 25.11.2022 do 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 Nabór główny*
12 Nauki o bezpieczeństwie 21-23.11.2022 do 25.11.2022 do 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 Nabór główny*

*Zaplanowana na listopad rekrutacja odbędzie się pod warunkiem, że dany kierunek zostanie uruchomiony.

Proponowana problematyka badawcza w poszczególnych dyscyplinach

Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

X