REKRUTACJA

 

REKRUTACJA
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 21/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2023/2024
https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_21_2023.html

Uchwała nr 22/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  30 marca 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji kandydatów cudzoziemców do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2023/2024
https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_22_2023.html

Zarządzenie nr 81/2023  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2023/2024 zmienione Zarządzeniem nr 156/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2023 roku Zarządzenie nr 156-2023 Komisje Rekrutacyjne w Szkole Doktorskiej

Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2023/2024

ZAPISZ SIĘ

 

Szanowni Kandydaci!

Dokumenty należy składać w dniach 8-13 września w godz. 9.00 – 15.00 w pok. 307, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

Prosimy o składanie dokumentów w białych teczkach podpisanych imieniem i nazwiskiem kandydata oraz nazwą dyscypliny naukowej, np.

Jan Kowalski

nauki biologiczne

2023/2024

Prosimy również, aby pamiętali Państwo o konieczności załączenia zdjęcia w systemie rekrutacyjnym.

PROBLEMATYKA BADAWCZA W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH

 1. Historia
 2. Językoznawstwo
 3. Literaturoznawstwo
 4. Nauki o zdrowiu
 5. Nauki medyczne
 6. Nauki o polityce i administracji
 7. Nauki prawne
 8. Nauki o bezpieczeństwie
 9. Pedagogika
 10. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 11. Nauki o zarządzaniu i jakości
 12. Nauki biologiczne
 13. Nauki chemiczne
 14. Nauki fizyczne
 15. Nauki o Ziemi i środowisku
 16. Sztuki muzyczne
 17. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki