INFORMACJE OGÓLNE

DOŁĄCZ DO DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej w czterech sekcjach dziedzinowych obejmujących dwanaście dyscyplin naukowych:

 • sekcja nauk humanistycznych:
  dyscyplina: historia
  dyscyplina: językoznawstwo
  dyscyplina: literaturoznawstwo
 • sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  dyscyplina: nauki medyczne
  dyscyplina: nauki o zdrowiu
 • sekcja nauk społecznych
  dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  dyscyplina: nauki prawne
  dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
 • sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych
  dyscyplina: nauki biologiczne
  dyscyplina: nauki chemiczne
  dyscyplina: nauki fizyczne
  dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Wśród naszych doktorantów są absolwenci naszego uniwersytetu oraz innych krajowych ośrodków naukowych (m.in. Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie). Do grona doktorantów dołączyli również młodzi naukowcy z Włoch, Indii, Armenii i Azerbejdżanu.

Kształcenie doktorantów  trwa cztery lata , odbywa się na kursach prowadzonych w języku polskim i języku angielskim. Prowadzone jest w formie przedmiotów ogólnych dla wszystkich doktorantów, przedmiotów dziedzinowych dedykowanych poszczególnym sekcjom oraz specjalistycznych przedmiotów dyscyplinowych o charakterze fakultatywnym, w tym spoza dyscypliny. W programie kształcenia ujęte zostały praktyki dydaktyczne oraz obowiązkowy, co najmniej miesięczny, zagraniczny staż naukowy.

Wszyscy doktoranci szkoły doktorskiej otrzymują stypendia uniwersyteckie.

PROGRAM KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

WYKAZ ZAJĘĆ/OUR LECTURERS OF THE PHD COURSES:

Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

X