INFORMACJE OGÓLNE

DOŁĄCZ DO DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
 

Od roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie prowadził kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej w pięciu sekcjach dziedzinowych obejmujących siedemnaście dyscyplin naukowych:

 • sekcja nauk humanistycznych:
  dyscyplina: historia
  dyscyplina: językoznawstwo
  dyscyplina: literaturoznawstwo
 • sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  dyscyplina: nauki medyczne
  dyscyplina: nauki o zdrowiu
 • sekcja nauk społecznych
  dyscyplina: pedagogika
  dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach
  dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
  dyscyplina: nauki o polityce i administracji
  dyscyplina: nauki prawne
  dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
 • sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych
  dyscyplina: nauki biologiczne
  dyscyplina: nauki chemiczne
  dyscyplina: nauki fizyczne
  dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku
 • sekcja sztuki
  dyscyplina: sztuki muzyczne
  dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Priorytetem Szkoły Doktorskiej jest wysokospecjalistyczne kształcenie młodych naukowców, zdobycie przez doktorantów umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie samodzielnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników.

Wśród naszych doktorantów są absolwenci naszego uniwersytetu oraz innych krajowych ośrodków naukowych (m.in. Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie). Do grona doktorantów dołączyli również młodzi naukowcy z Włoch, Indii, Armenii, Azerbejdżanu, Ukrainy czy Meksyku.

Kształcenie doktorantów trwa cztery lata, odbywa się na kursach prowadzonych w języku polskim oraz w języku angielskim. Prowadzone jest w formie przedmiotów ogólnych dla wszystkich doktorantów, przedmiotów dziedzinowych dedykowanych poszczególnym sekcjom jak również specjalistycznych przedmiotów dyscyplinowych o charakterze fakultatywnym oraz innych spoza dyscypliny. W programie kształcenia ujęte zostały ponadto praktyki dydaktyczne oraz obowiązkowy staż naukowy.

Wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej otrzymują stypendia uniwersyteckie.

WYKAZ ZAJĘĆ: