Procedury

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej UJK

Symbol procedury Nazwa procedury Data
obowiązywania
Wersja
procedury
WSZJKwSD-1 Procedura uruchamiania i zaprzestania kształcenia w dyscyplinie w Szkole Doktorskiej oraz tworzenia i modyfikacji programu kształcenia 28.02.2020 w. 01/2020
WSZJKwSD-2 Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej 28.02.2020 w. 01/2020
WSZJKwSD-3 Procedura oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej 31.03.2020 w. 01/2020
WSZJKwSD-4 Procedura zapewnienia doktorantom Szkoły Doktorskiej dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń 28.02.2020 w. 01/2020
WSZJKwSD-5 Procedura badań ankietowych w Szkole Doktorskiej 01.10.2022 w.02/2022
WSZJKwSD-6 Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 01.10.2022 w. 02/2022

zał.1

zał.2