KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej

dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK

alicja.galczynska@ujk.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9170-9442 

Dr hab. Alicja Gałczyńska, językoznawczyni, profesorka w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Wicedyrektorka ds. kształcenia w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK; czonkini Komisji ds. Znajomości Języka Polskiego i Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2018); była wśród wykonawców grantu Erasmus+ Capacity Building in Higher Education – przeprowadzała analizy i syntezy procedur przewidzianych dla 3 cyklu kształcenia (studiów doktoranckich/ szkół doktorskich) obowiązujących/projektowanych w krajach partnerskich (Kazachstanie, Mongolii, Armenii, Ukrainie). Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prowadzi badania naukowe z zakresu komunikacji językowej i współczesnego języka polskiego (odmian polszczyzny, leksyki, etyki języka, grzeczności językowej); języka we współczesnych mediach; polskiej kultury narzekania oraz feminatywów dawniej i dziś.

Autorka 2 monografii (Akty odmowy we współczesnym języku polskim, Kielce 2003; Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, Kielce 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Od lat związana z zarządzaniem jakością kształcenia.

 

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 1. dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo, przewodnicząca Komisji,
 2. dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
 3. dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 4. dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 5. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 6. dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 7. dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk – przedstawiciel dyscypliny historia,
 8. dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 9. dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,
 10. dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,
 11. dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 12. dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 13. dr hab. Janusz Ropski, prof. UJK  – przedstawiciel dyscypliny nauki o bezpieczeństwie,
 14. prof. dr hab. Jarosław Karpacz – przedstawiciel dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości,
 15. dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 16. prof. dr hab. Bożena Matyjas – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
 17. dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki muzyczne,
 18. dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 19. mgr Monika Żelazna – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk humanistycznych),
 20. mgr Magdalena Łukawska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk społecznych),
 21. mgr Kamila Fortunka – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu),
 22. mgr Wiktoria Krakowiak – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych),
 23. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – osoba rekomendowana przez prorektora właściwego ds. nauki.

 

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej