Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Polski
 • English

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

 • dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo, przewodnicząca Komisji,
 • prof. dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK – dyrektor Szkoły Doktorskiej,
 • dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 • dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 • dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 • dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk – przedstawiciel dyscypliny historia,
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 • dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,
 • dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,
 • dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 • dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 • mgr Marta Kwaśniewska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk humanistycznych),
 • mgr Magdalena Łukawska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk społecznych),
 • mgr Kamila Fortunka – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk medycznych i nauk o zdrowiu),
 • mgr Magdalena Płódowska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – osoba rekomendowana przez prorektora właściwego ds. nauki.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.