WYNIKI OCENY

Wyniki oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej

w roku akad. 2021/2022 z dnia 30.09.2022

L.p. Nr. Albumu Wynik oceny
1. 121908 pozytywna
2. 123562 pozytywna
3. 142993 pozytywna
4. 110764 pozytywna
5. 142994 pozytywna
6. 122009 pozytywna
7. 123773 pozytywna
8. 123776 pozytywna
9. 121318 pozytywna
10. 123780 pozytywna
11. 122423 pozytywna
12. 142996 pozytywna
13. 121217 pozytywna
14. 142997 pozytywna
15. 122808 pozytywna
16. 142998 pozytywna
17. 122888 pozytywna
18. 122963 pozytywna
19. 142999 pozytywna
20. 119702 pozytywna
21. 124331 pozytywna
22. 95801 pozytywna
23. 143001 pozytywna
24. 119874 pozytywna
25. 123223 pozytywna
26. 143002 pozytywna