WYNIKI OCENY

 

Wyniki oceny śródokresowej doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej

w roku akad. 2022/2023

 

Nr albumu Wynik oceny
124470 pozytywna
146379 pozytywna
123976 pozytywna
107530 pozytywna
111921 pozytywna
128007 pozytywna
146380 pozytywna
127810 pozytywna
126250 pozytywna
119221 pozytywna
146499 pozytywna
146500 pozytywna
146383 pozytywna
126486 pozytywna
127320 pozytywna
146381 pozytywna
146501 pozytywna
146502 pozytywna
126800 pozytywna
146382 pozytywna
127584 pozytywna
133770 pozytywna