WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
DLA DOKTORANTÓW
w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 

Informujemy, że doktoranci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mogą nieodpłatnie korzystać ze wsparcia psychologów w ramach zdań realizowanych przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Wykaz osób udzielających pomocy i kontakt znajduje się na stronie https://cwozn.ujk.edu.pl