Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Polski
  • English

Stypendia doktoranckie

Szkoła Doktorska

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 4 lata.
Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

Kwoty stypendium:

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto),
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto).

Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny).

 

Studia doktoranckie

Przyznawanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK reguluje Zarządzenie Nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.