Zespoły

 

W ramach Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej funkcjonują:

 

1. Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej, w skład którego wchodzą:

– dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przewodnicząca Zespołu,
– dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk,
– dr hab. Wioletta Adamus-Białek prof. UJK,
– dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK,
– mgr Magdalena Łukawska.

 

2. Zespół ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej, w skład którego wchodzą:

– dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przewodnicząca Zespołu,
– dr hab. Alicja Wzorek, Prof. UJK,
– dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia,
– dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz,
– mgr Magdalena Płódowska.

 

3. Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia w Szkole Doktorskiej, w skład którego wchodzą:

– dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przewodnicząca Zespołu,
– dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK,
– dr hab. Lidia Michalska-Bracha,
– mgr Kamila Fortunka.