Zespoły

 

W ramach Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej funkcjonują:

1. Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej:
– dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przewodnicząca Zespołu,
– dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk,
– dr hab. Beata Szczepanowska-Wołowiec, prof. UJK,
– dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK,
– mgr Paweł Kaszuba

2. Zespół ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej:
– dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przewodnicząca Zespołu,
– dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK
– dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. UJK
– dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz,
– mgr Mariusz Heliński

3. Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i Procesu Kształcenia w Szkole Doktorskiej:
– dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK – przewodnicząca Zespołu,
– dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK,
– dr hab. Lidia Michalska-Bracha,
– mgr Martyna Odzimek