Aktualności

 • Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJK

  19.07.2022

  Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023! Rejestracja internetowa rusza 1 września! Informacje o rekrutacji dostępne są tutaj: https://sd.ujk.edu.pl/rekrutacja-sd/ Zapisz się!

  czytaj więcej
 • 19 lipca 2022

  Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej UJK

  Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023! Rejestracja internetowa rusza 1 września! Informacje o rekrutacji dostępne są tutaj: https://sd.ujk.edu.pl/rekrutacja-sd/ Zapisz się!

  Zobacz więcej
 • 27 czerwca 2022

  Badanie jakości kształcenia w UJK

  Drodzy Doktoranci, Gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w badaniu jakości kształcenia w UJK, które na stałe wpisało się już w kalendarz wydarzeń na naszej Uczelni. Elektroniczne ankiety ocenią zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące u nas zajęcia. Ankietyzacja obejmuje ostatni rok akademicki. Najważniejsze informacje o ankietyzacji:…

  Zobacz więcej
 • 15 czerwca 2022

  Nagroda dla Laury Frydel

  Nasza doktorantka Laura Frydel otrzymała Nagrodę Młody Novator 2021 przyznaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Zobacz więcej
 • 24 listopada 2021

  Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej UJK w Krajowej Radzie Doktorantów

  Z krainy jezior przenosimy się do WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO mgr Grzegorz Witkowski Absolwent Ratownictwa Medycznego oraz Zdrowia Publicznego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również Studia podyplomowe MBA — zarządzanie w ochronie zdrowia i przygotowanie Pedagogiczne. Obecnie doktorant…

  Zobacz więcej
 • 22 listopada 2021

  Szkoła Doktorska w projekcie Athena

  Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęły się prace nad tworzeniem i wdrażaniem Planu Równości Płci. Będzie to istotny dokument strategiczny zapewniający równe szanse w środowisku pracy oraz lepsze zintegrowanie wymiaru płci w projektach naukowych w celu poprawy jakości badań. Opracowanie i wdrożenie planu będzie zadaniem niedawno…

  Zobacz więcej
 • 19 listopada 2021

  Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej

  W dniu 19 listopada 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w naszej Szkole. Kształcenie na I roku rozpoczęło 25 doktorantów, w tym 5 obcokrajowców w ramach czterech sekcji dziedzinowych: nauk humanistycznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych, nauk…

  Zobacz więcej
 • 18 listopada 2021

  Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Koła Naukowego Forum Młodych Humanistów !

  Koło zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Działa ono pod opieką dr Katarzyny Ostrowskiej przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego. Cele Koła to m.in. popularyzowanie języka polskiego, prowadzenie badań w zakresie języka polskiego jako obcego, jak również promowanie…

  Zobacz więcej
 • 30 czerwca 2021

  Spotkanie z JM Rektorem UJK prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem, dotyczące grantów

  Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z JM Rektorem UJK prof. dr hab. Stanisławem Głuszkiem, dotyczącym grantów. Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 2 lipca br. o godzinie 9.00 w Auli Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5

  Zobacz więcej
 • 30 czerwca 2021

  Spotkanie dotyczące zasad oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Informujemy, że w najbliższy piątek, tj. 2 lipca br. o godzinie 10.00 w Auli Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 odbędzie się spotkanie, dotyczące zasad oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej.   Zachęcamy do wzięcia udziału doktorantów i promotorów!

  Zobacz więcej
 • 17 maja 2021

  Porozumienie o współpracy UJK – IFJ

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Szkoła Doktorska  zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej  z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – Krakowską Interdyscyplinarna Szkołą Doktorską.

  Zobacz więcej
Zobacz więcej
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.