KONTAKT

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Francesco Giacosa
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 310
Telefon: 41 349 7373
Adres e-mail: francesco.giacosa@ujk.edu.pl

Zastępca dyrektora

dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 310
Telefon: 41 349 7373
Adres e-mail: lidia.michalska-bracha@ujk.edu.pl

Dyżury: poniedziałek, środa 10.00 -13.00; czwartek 10.00 -12.00

 

Kierownik sekcji nauk humanistycznych

dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK

Dyżury: czwartek 11.15 – 13.00. Instytut Historii pokój 367

 

Kierownik sekcji nauk ścisłych i przyrodniczych

dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

Dyżury: wtorek 10-12, Instytut Chemii UJK, pokój C309

 

Kierownik sekcji nauk społecznych

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

Dyżury:

18.03.2024 – 14.30-15.15
21.03.2024 – 9.00-12.00
11.04.2024 – 12.00-12.45
15.04.2024 – 14.30-16.00
29.04.2024 – 14.30-16.00
13.05.2024 – 14.30-16.00
27.05.2024 – 14.30-16.00
10.06.2024 – 14.30-16.00
20.06.2024 – 10.30-12.00

pokój 2.11 w budynku C Wydział Prawa i Nauk Społecznych, ul. Uniwersytecka 15

 

Zastępca Kierownika sekcji nauk społecznych

dr Anna Róg, pedagog społeczny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

czwartki, godz. 15.00-16.30
pok. 226, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11

 

Kierownik sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu

dr hab. Wioletta Adamus – Białek, prof. UJK

Dyżury: poniedziałek 12.00 -14.00, Instytut Nauk Medycznych, pokój D 3/11

 

Kierownik sekcji sztuki

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

Dyżury: każda środa 9.00 – 11.00, Instytut Sztuk Wizualnych, pokój 3

 

Sekcja ds. doktorantów

Administracyjne wsparcie doktorantów

mgr Klaudia Berus (dłuższa nieobecność)
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7314
Adres e-mail: klodejska@ujk.edu.pl

mgr Marzena Chlewicka
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7314
Adres e-mail: mchlewicka@ujk.edu.pl

dr Barbara Maj-Malinowska
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 307
Telefon: 41 349 7872
Adres e-mail: barbara.maj-malinowska@ujk.edu.pl

mgr Agnieszka Kaczmarczyk
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 306
Telefon: 41 349 7252
Adres e-mail: agnieszka.kaczmarczyk@ujk.edu.pl

mgr Anita Żelichowska
Żeromskiego 5 – Rektorat pok. 306
Telefon: 41 349 7349
Adres e-mail: anita.zelichowska@ujk.edu.pl

Godziny pracy Biura Sekcji ds. Doktorantów: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 10.00-14.00

piątek: wewnętrzne prace sekcji


 

Dane kontaktowe UJK