Ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Zawarcie ubezpieczenia NNW i OC na okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 45 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie NNW:

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
    1. Dla WSZYSTKICH studentów, doktorantów – podaj numer: dscyg (składka 37,50 PLN)
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami

Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia 50 000,00 PLN

Aby zakupić ubezpieczenie:

  1.     Zrób przelew składki 22,50 PLN na konto InterRisk nr:
    66 1240 6960 7170 0800 2700 5937WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające
    identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego
  2. Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

Kontakt: Agnieszka Warchoł, Tel. kom. 506 418 697

Certyfikat zawarcia ubezpieczenia OC

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Zakres ubezpieczenia 2022