Zaproszenie na wykłady prof. Ałły Krawczuk GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA NA STYKU KULTUR: RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE

Loga FE RP UJK EFS

Szkoła Doktorska UJK

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

 

serdecznie zapraszają

na wykłady prof. Ałły Krawczuk

GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA NA STYKU KULTUR: RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE

13.03., 9.45-13.00

 14.03., 9.45-11.15

20.03., 9.45-13.00

21.03., 9.45-11.15

 27.03., 9.45-12.15 (konsultacje)

Link do spotkania na Zoomie:

https://zoom.us/j/98333372817?pwd=NENlZ1NGektXVDI2aTd4NmJDcnUzUT09

Wykłady odbywają się w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Do zobaczenia!

 

 


 

Program wykładów

Prof. dr Ałła Krawczuk

Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

 

GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA NA STYKU KULTUR:

RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE

 

13.03., godz. 9.45-13.00, : Grzeczność językowa w różnych kulturach (wprowadzenie)

Pragmatyka i grzeczność językowa. Kulturowe uwarunkowania aktów etykiety językowej. Savoir-vivre polski oraz ukraiński na tle typowych cech grzeczności w innych kulturach świata. Tradycyjne modele grzeczności językowej polskiej oraz ukraińskiej i ich współczesne modyfikacje. „Kajaj się i służ”: czy obecne we współczesnej etykiecie językowej? (sytuacja w polszczyźnie polonijnej w Ukrainie).

14.03., godz. 9.45-11.15: Formy adresatywne

Formy adresatywne: „trudne” w polszczyźnie, „niepewne” w języku ukraińskim. Pułapki interkulturowe. System adresatywny w polszczyźnie polonijnej w Ukrainie. Adresatywne relacje grzecznościowe „nauczyciel – uczeń” w Ukrainie.

20.03., godz. 9.45-13.00: Pan /pani, wy, ty… a relacje międzyludzkie oraz polsko-ukraińskie

Co znaczą słowa pan, pani. Trochę o gramatyce grzeczności: pan, pani, panowie, panie, państwo w systemie zaimków polszczyzny. Polskie i ukraińskie zaimki osobowe w komunikacji (historycznie i obecnie). Relacje na „pan”, „wy” i „ty”. Przechodzenie na „ty”. Współczesne dyskusje normatywne: wy – państwo, państwo byli – byliście (sytuacja w polszczyźnie w Ukrainie). Pan, pani lekceważące. Schemat „pozbawienia tytułu”:  sytuacja w polszczyźnie w kraju i w Ukrainie. Funkcje struktur referujących pan / pani + imię, pan / pani + nazwisko i in. we współczesnej prasie polskojęzycznej w Ukrainie.

21.03., godz. 9.45-11.15: Gratulacje i życzenia

„Życzenia są dobre na wszystko. A gratulacje?”. Różnice w wyrażaniu gratulacyjnych aktów mowy w języku polskim i ukraińskim. Problem interferencji kulturowych i językowych w zakresie  gratulacji. Gratulacje w dawnej grzeczności polskiej. Życzenia i gratulacje w świadomości językowej młodych użytkowników polszczyzny polonijnej na Ukrainie. Świat wartości młodzieży polonijnej przez pryzmat składanych życzeń. Gratulacje i życzenia w tekstach współczesnej prasy polskojęzycznej na Ukrainie.

 

27.03., godz. 9.45-12.15: Konsultacje