Zaproszenie na cykl warsztatów praktycznych „Zrozumieć osoby z niepełnosprawnościami” dla przedstawicieli Samorządów Doktoranckich

Szanowni Państwo,

w imieniu Zespołu ds. organizacji wydarzeń projektu „Pełnoprawni w Nauce”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, pragnę zaprosić Doktorantki i Doktorantów kształcące/kształcących się w Szkołach Doktorskich, Instytutach PAN oraz przedstawicieli Samorządów Doktoranckich wspomnianych instytucji na bezpłatny cykl warsztatowy.

„Zrozumieć osoby z niepełnosprawnościami” czyli warsztaty praktyczne podczas, których uczestnicy będą mogli poznać w praktyce ograniczenia i bariery, z którymi na co dzień stykają się osoby z niepełnosprawnościami utrudniające aktywności w życiu akademickim, społecznym i samorządowym. Warsztaty zostały przygotowane we współpracy z ekspertami w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

W ramach warsztatów zespół organizacyjny przewidział dwa nie kolidujące ze sobą spotkania. Uczestnicy zapisując się na cykl warsztatowy będą zobowiązani uczestniczyć w obu spotkaniach:

  1. AAC – Komunikacja alternatywna i wspomagająca
    Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wieloma rodzajami niewerbalnych metod porozumiewania się, które stanowią substytut lub uzupełnienie mowy np. język migowy, piktogramy, system PCS, język Makaton i inne. Udział w spotkaniu umożliwi zbadanie i zrozumienie środowiska komunikacyjnego osób ze specjalnymi potrzebami.Prowadząca:
    mgr Joanna Roczyńska – wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadząca z pasją i zaangażowaniem od wielu lat opowiada studentom o Głuchych, ich bogatej kulturze oraz niesamowitym języku – polskim języku migowym.

2. Analiza barier i szukanie ich rozwiązań 
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze specjalnymi urządzenia i przedmiotami (z których na co dzień korzystają osoby z niepełnosprawnościami albo, które pomogą uczestnikom wydarzenia poczuć się jak osoba z niepełnosprawnością, poznać jej ograniczenia).

Prowadzący:
mgr Mirosław Młyński – Magister fizjoterapii (OSW Olsztyn), od 25 lat spełnia się w zawodzie fizjoterapeuty. Od samego początku pracy zawodowej związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji – jednej z najstarszych polskich organizacji samopomocowych zajmującej się różnorodnymi problemami osób z niepełnosprawnością. Instruktor FAR, wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku – przedmiot Sport osób z niepełnosprawnością). Współprowadzący w przeszłości (między innymi z P. Markiem Pienczynem) warsztaty dla studentów kierunku fizjoterapia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym poruszające problemy osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego. Absolwent UG na kierunku Prawo Medyczne.

mgr Marek Pienczyn – Instruktor Aktywnej Rehabilitacji (FAR- w tym koordynator województwa pomorskiego). Prowadził i współuczestniczył jako instruktor w wielu przedsięwzięciach mających na celu propagowanie tematyki dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych. Laureat licznych nagród (w tym przyznanego przez Prezydenta RP Brązowego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością). Od 1993 roku porusza się z pomocą wózka inwalidzkiego.

Termin: 26.04.2024 r. (piątek)
Godzina: 10:00 – 14:30
Lokalizacja: Gdański Uniwersytet Medyczny

Zapisów można dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/yg8uzGUJPefAXcD99.

Doktorantka/Doktorant biorący udział w warsztatach zobowiązuje się do przekazania uzyskanych treści np. w ramach spotkań samorządu doktorantów (przeprowadzenia szkolenia) na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora.

Organizator nie zapewnia noclegu ani nie pokrywa kosztów dojazdu. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z przerw kawowych.

W przypadku wątpliwości zespół organizacyjny wydarzenia pozostaje do dyspozycji zainteresowanych. Wszelkie informacje można uzyskać mailowo pod wskazanym adresem: pelnoprawniwnauce@krd.edu.pl