Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

10-05-2021

Uwaga Doktoranci!

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 61/2021 określające zasady finansowania badań naukowych, w tym projektów dla doktorantów.

Proszę zapoznać się z treścią regulaminu tutaj.

Termin składania wniosków: 21 maja 2021 r. u właściwego dyrektora instytutu.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.