Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

22-11-2021

Szkoła Doktorska w projekcie Athena

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęły się prace nad tworzeniem i wdrażaniem Planu Równości Płci. Będzie to istotny dokument strategiczny zapewniający równe szanse w środowisku pracy oraz lepsze zintegrowanie wymiaru płci w projektach naukowych w celu poprawy jakości badań.

Opracowanie i wdrożenie planu będzie zadaniem niedawno powołanego Komitetu ds. Planu Równości Płci.

Działania te realizowane są w ramach międzynarodowego projektu Athena – Implementing gender quality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe, współfinansowanego z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (więcej o projekcie https://www.athenaequality.eu).

Zespół badawczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pełni rolę partnera w projekcie. W pracach Zespołu uczestniczą władze Szkoły Doktorskiej UJK – prof. dr hab. Francesco Giacosa i dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.