Przedstawiciel Szkoły Doktorskiej UJK w Krajowej Radzie Doktorantów

Z krainy jezior przenosimy się do WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Grzegorz Witkowski

Absolwent Ratownictwa Medycznego oraz Zdrowia Publicznego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również Studia podyplomowe MBA — zarządzanie w ochronie zdrowia i przygotowanie Pedagogiczne. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej UJK w Kielcach w dziedzinie Nauk o Zdrowiu. Główne obszary zainteresowań: rozwój osobisty, komunikacja, zarządzanie jakością w placówkach medycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ochrony zdrowia. W czasie studiów dużo uwagi poświęcił rozwojowi naukowemu oraz aktywności w strukturach samorządu uczelni. Organizator kilkunastu konferencji naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu oraz zarządzania. Współwydawca monografii naukowych. Współzałożyciel oraz wice prezes Fundacji Biznesu i Nauki. Autor wielu publikacji naukowych, dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autor wielu projektów edukacyjnych oraz rozwojowych. Lider Młodzieży Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obecnie członek Samorządu Doktorantów UJK. Dewizą którą kieruje się w życiu to skuteczna i efektywna praca. Chętnie przejmuje inicjatywę oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania. Łatwo przychodzi mu budowanie relacji oraz nawiązywanie kontaktu z drugą osobą.