Nasze Doktorantki w projekcie “Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja” pod kierownictwem dr hab. Anny Wileczek prof. UJK. Relacja z wyjazdu zagranicznego.

W dniach 5-20 marca uczestniczyłyśmy w spotkaniach edukacyjno-promocyjnych we Włoszech w ramach projektu “Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja” pod kierownictwem dr hab. Anny Wileczek prof. UJK.

W ciągu szesnastu dni delegacji odwiedziłyśmy trzy uniwersytety: Università Aldo Moro di Bari, Università degli Studi di Genova oraz Università degli Studi di Torino. W każdym z tych miejsc nawiązałyśmy kontakty akademickie z lektorami języka polskiego i angielskiego, tłumaczami oraz uczestnikami organizowanych spotkań – studentami
i doktorantami. Czas ten był niezwykle intensywny. Jako członkinie projektu brałyśmy czynny udział w spotkaniach organizacyjnych, wykładach oraz warsztatach na temat młodomowy oraz możliwości zastosowania aplikacji cyfrowych w kształceniu językowym.

 

Wyjazd, który finansowany był przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, pozwolił nam na przeprowadzenie badań ankietowych, oraz zebranie zgłoszeń nowych młodzianizmów. Podczas spotkań we Włoszech poruszane przez nas tematy wywołały ogromne zainteresowanie wśród młodzieży akademickiej oraz ożywioną dyskusję na temat podobieństw i różnic pomiędzy młodzianizmami polskimi
i włoskimi. Studenci chętnie angażowali się również w rozmowę na temat przenikania angielskich słów do mowy młodych ludzi oraz dzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat specyfiki tej odmiany języka. Podczas warsztatów dotyczących wykorzystania aplikacji cyfrowych w edukacji, słuchacze – studenci i lektorzy – opowiedzieli
o swoich doświadczeniach w pracy z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Wyjazd był bardzo owocny. Umożliwił nam zebranie cennego materiału badawczego. Będą one analizowane przez nas w ciągu najbliższych tygodni, a wyniki badania przedstawimy w artykułach naukowych oraz we wrześniowej konferencji w Rzymie.

mgr Zuzanna Bogucka i mgr Anita Jagun

 

 

 

 

 

zdjęcia źródło: https://www.facebook.com/people/M%C5%82oda-polszczyzna-na-styku-kultur-promocja-wiedza-edukacja/61554001766236/