Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

15-06-2022

Nagroda dla Laury Frydel

Nasza doktorantka Laura Frydel otrzymała Nagrodę Młody Novator 2021 przyznaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.