Nagroda dla Laury Frydel

Nasza doktorantka Laura Frydel otrzymała Nagrodę Młody Novator 2021 przyznaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.