MARATON PRZEDMATURALNY W UJK: DOKTORANCI DLA MATURZYSTÓW (termin: 23.03.2024).

Uniwersytet Otwarty UJK,  Szkoła Doktorska UJK, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK  już po raz drugi zapraszają do przygotowania warsztatów w ramach akcji:

MARATON PRZEDMATURALNY W UJK: DOKTORANCI DLA MATURZYSTÓW (termin: 23.03.2024).

Doktorantki i Doktoranci proszeni są o zgłoszenie tematyki prowadzonych Warsztatów i przedmiotu (chodzi o przedmioty zdawane na maturze) i przesłanie e-mailem wraz z danymi kontaktowymi prowadzącego (adres e-mail, nr telefonu) na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl (informacje tel.:+48 41 349 68 14, tel.: +48 509 711 46).

Termin zgłoszeń: do 15.02.2023.

Prowadzący otrzymują dyplomy, a uczestnicy stosowne certyfikaty.