Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie organizuje Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach:

  • Nauki humanistyczne (V edycja Konkursu – 2023 rok)
  • Nauki przyrodnicze (VI edycja Konkursu – 2024 rok)

Konkurs odbywa się cyklicznie, co 4 lata, przy czym w jednym roku oceniane są prace tylko z jednej kategorii.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione po 1.01.2019 i dotąd niezgłoszone

Dla najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 4000 zł.
Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 1500 zł.

Warunkiem uczestnictwa w V Edycji Konkursu jest złożenie w terminie do 8 września 2023 roku:

  • egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej)
  • danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
  • zaświadczenia potwierdzającego, że obrona pracy odbyła się po 1.01.2019 r.
  • recenzji pracy

Szczegóły konkursu dostępne pod linkiem: https://ow.wierchy.cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsza-praca-doktorska-o-tematyce-gorskiej/