Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków

Informujemy, że w dniu 8 maja 2023 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o finansowanie w ramach programu Doktorat wdrożeniowy 2023. Wnioski można będzie składać do 5 czerwca w systemie OSF.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU SKŁADANYM W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY 2023”

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków