Ankietyzacja Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej – podziel się opinią

Szanowni Państwo,

zapraszamy do czynnego udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Wyniki kwestionariuszy posłużą doskonaleniu procesu kształcenia SD. Ankietyzacja potrwa od 1 czerwca do 23 sierpnia 2023.

Będzie można ocenić obsługę administracyjną doktorantów w biurze Sekcji ds. doktorantów Szkoły Doktorskiej i poza biurem Sekcji ds. doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie ankiety są anonimowe.

Jednocześnie informujemy, że wypełniane przez Państwa ankiety i zgłaszane w nich uwagi, są cennym i ważnym źródłem wiedzy, przekładającym się na poprawę Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej.

  1. Ścieżka dostępu do ankiet jest przez stronę https://ujk.edu.pl/ trzeba się zalogować do Wirtualnej Uczelni (WU)
  2. Po zalogowaniu się do WU, należy wybrać zakładkę „Ankiety i egzaminy
  3. Należy wybrać opcję „Wypełnianie ankiet” i wypełnić dostępne ankiety, we wskazanym terminie, tj. od 2023-06-01 do 2023-08-23.

Dziękujemy!