LEGAL ACTS

 

EXTERNAL LAW ACTS

 1. Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.),

 

INTERNAL REGULATIONS

Resolutions of the Senate of UJK (University of Jan Kochanowski of Kielce)

 • Uchwała nr 107/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca uchwałę nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_107_2023.html
 • Uchwała nr 31/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachhttps://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_31_2023.html
 • Uchwała nr 23/2023 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_23_2023.html
 • Uchwała nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_111_2022.html
 • Uchwała nr 32/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_32_2022.html
 • Uchwała nr 24/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_24_2022.html
 • Uchwała nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_12_2022.html
 • Uchwała nr 31/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w programach kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_31_2021.html
 • Uchwała nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_30_2021.html – obowiązuje od 1.10.2021 r.
 • Uchwała nr 14/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_14_2021.html
 • Uchwała nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_5_2021.html
 • Uchwała nr 34/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_34_2020.html – obowiązywał do 30.09.2021 r.
 • Uchwała Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_200_2019.html
 • Uchwała Nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_101_2019.html

 

DIRECTIVES OF THE RECTOR OF UJK (University of Jan Kochanowski)

 • Zarządzenie nr 81/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2023/2024  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_81_2023.html
 • Zarządzenie nr 50/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie utworzenia sekcji w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach https://bip.ujk.edu.pl/f/bqn
 • Zarządzenie nr 30/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zasad podawania afiliacji w publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach https://bip.ujk.edu.pl/f/pzy
 • Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lutego 2021 zmieniające zarządzenie nr 124/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_34_2021.html
 • Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_35_2019.html
 • Zarządzenie Nr 124/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_124_2019.html

 

DIRECTIVES OF THE DIRECTOR OF THE DOCTORAL SCHOOL