LEGAL ACTS

 

EXTERNAL LAW ACTS

 1. Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.),

 

INTERNAL LAW ACTS

RESOLUTION OF THE UJK SENATE

 • Uchwała Nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia w szkole doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_101_2019.html
 • Uchwała  Nr 199/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_199_2019.html
 • Uchwała  Nr 200/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i  tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauki
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_200_2019.html

 

REGULATIONS OF THE RECTOR

 • Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_35_2019.html
 • Zarządzenie Nr 124/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_124_2019.html

 

REGULATIONS OF THE DIRECTOR OF THE DOCTORAL SCHOOL

 • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla osób, którym powierza się funkcję promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_1_20191.html
 • Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_1_20201.html
 • Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk dydaktycznych przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_2_20201.html
 • Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie ustalenia liczebności grup i form zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole doktorskiej UJK
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_3_20201.html

 

 

 

 

Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

X