NASI DOKTORANCI

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Przewodnicząca – mgr Izabela Oleś

Wiceprzewodnicząca – mgr Monika Żelazna

Sekretarz – mgr Kamil Kiełek

 

Izabela Oleś

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pani mgr Izabela Oleś ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pielęgniarstwo. Obecnie jest doktorantką II roku kształcenia w Szkole Doktorskiej UJK w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Pracuje zawodowo jako pielęgniarka w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zainteresowania naukowe Doktorantki skupiają się wokół anestezjologii, kardiologii oraz chirurgii. Jej rozprawa doktorska będzie dotyczyć problemów pacjentów zmagających się z przewlekłą niewydolnością serca.

Rok kształcenia I
Nazwisko i imię Promotor Dyscyplina Dziedzina ORCID
Biegalska Izabela dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK nauki o Ziemi i środowisku nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0009-0002-1855-6210
Bogucka Zuzanna dr hab. Joanna Senderska, prof UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-4664-7515
Chrobot Agata prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk nauki o mediach i komunikacji społecznej nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-8791-7983
Cudzik-Dziurzyńska Joanna dr hab. Beata Kręcisz, prof. UJK nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0009-0008-3003-1111
Daribayeva Aizat nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze
Dubiński Piotr dr hab. Waldemar Brola, prof. UJK nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0003-2148-2988
Głowacki Bartosz dr hab. Elżbieta Przystasz, prof. UJK sztuki muzyczne sztuki https://orcid.org/0009-0001-5368-6507
Gniazdo Dawid dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-6091-3317
Gorodetski Władysław dr hab. Martyna Król- Kumór, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-6427-2871
Górska Milena prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-2560-2687
Hodurek-Kiek Katarzyna dr hab. Paulina Forma, prof. UJK pedagogika nauki społeczne https://orcid.org/0009-0005-3848-114X
Jasztal Antonina dr hab. Jowita Mormul, prof. UJK sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki sztuki https://orcid.org/0009-0003-4159-0369
Kędziora Bartosz dr hab. Ewa Orlewska, prof. UJK nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-4374-2309
Klepacka Kamila dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-2310-5289
Kosno Sara Prof. dr hab. Marek Przeniosło historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-3645-6627
Krauz Krystian dr hab. Andrzej Ślązak, prof. UJK sztuki muzyczne sztuki https://orcid.org/0009-0008-8159-4336
Linertowicz Adrianna dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK nauki o mediach i komunikacji społecznej nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-9821-1353
Ludew Marta dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK nauki o Ziemi i środowiska nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0009-0000-7858-2184
Mazurek Magda dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-3590-198X
Merklinger Przemysław dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK nauki o bezpieczeństwie nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-1329-3434
Moskwa Maja dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK literaturoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0009-0001-5968-2291
Moskwa Sebastian dr hab. Magdalena Molendowska, prof. UJK nauki o bezpieczeństwie nauki społeczne https://orcid.org/0009-0008-7262-1443
Okła Karol dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0009-0006-0088-061X
Omelaniuk Aleksandra prof. dr hab. Wiesław Kaca nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-3443-2007
Pająk Eryk dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK pedagogika nauki społeczne https://orcid.org/0009-0004-1749-9159
Piotrowska Aleksandra prof. dr hab. Zbigniew Siudak nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-9799-8019
Sasal Wanesa prof. dr hab. Wiesław Kaca nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0009-0006-7518-4731
Tkaczyk Filip prof. dr hab. Zbigniew Siudak nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0003-4847-8858
Wiater Aleksandra dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki sztuki https://orcid.org/0009-0008-4119-3378
Rok kształcenia II
Nazwisko i imię Promotor Dyscyplina Dziedzina ORCID
Baćkowska Magdalena dr hab. Joanna Ślusarczyk, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-8185-4416
Bąk Jakub dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-5880-2650
Chmielewski Grzegorz prof. dr hab. Stanisław Góźdź nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0001-7835-523X
Głowacki Arkadiusz dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-6003-6940
Heliński Mariusz dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK literaturoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-3034-6072
Kaszuba Paweł prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka nauki o polityce i administracji nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-7144-6187
Kobiałka Aleksandra dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK literaturoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-6961-4017
Krupińska Joanna dr hab. Dominik Odrobina, prof. UJK nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-2055-1382
Lach Karolina dr hab. Karol Ciepluch, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-4760-0690
Miernik Karol dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-3092-6894
Niezręcka Katarzyna dr hab. Ewa Boksa językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-7991-1178
Odzimek Martyna dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0001-6277-4800
Pawłowski Piotr prof. dr hab., Janusz Braziewicz nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-0643-3555
Pidhurskyi Ivan prof. dr hab. Marek Gaździcki nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-9916-9436
Piekacz Katarzyna dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-4446-8847
Utkina Tatiana dr hab. Martyna Król-Kumor, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-6116-3140
Wesołowski Grzegorz dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-8045-785X
Zaczek Krzysztof prof. dr hab. Janusz Braziewicz nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-8966-9541
Zdziech Karol prof. dr hab. Beata Wojciechowska historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-7897-2078
Zegadło Katarzyna dr hab. Anna Łubek, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-3008-2695
Rok kształcenia III
Nazwisko i imię Promotor Dyscyplina Dziedzina ORCID
Bołtuć-Dziugieł Kamila dr hab. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0001-7592-656X
Dziuba Anna dr hab. Wioletta Adamus – Białek, prof. UJK nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0003-0381-2023
Gurak Katarzyna prof. dr hab. Leszek Wieczorek nauki prawne nauki społeczne https://orcid.org/0000-0001-5575-7877
Jagun Anita dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-7209-7372
Jaskólska Dominika dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-2686-3408
Kajzer Kinga dr hab. Roman Stawicki, prof. UJK nauki o bezpieczeństwie nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-3299-7437
Kiełek Kamil dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK nauki o bezpieczeństwie nauki społeczne https://orcid.org/0000-0003-3894-7091
Klymenko Dmytro dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-1143-1116
Kozłowski Damian dr hab. Lidia Michalska – Bracha, prof. UJK historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-2970-2554
Lasak Magdalena dr hab. Karol Ciepluch nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-5952-1885
Lesiak Agata prof. dr hab. Robert Bucki nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-2953-4685
Lipka Norbert prof. dr hab. Wiesław Kaca nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-1875-7805
Magiera Aleksandra dr hab. Agnieszka Kasińska – Metryka, prof. UJK nauki o polityce i administracji nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-6333-1304
Mozgiel – Wiecha Kinga dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK nauki prawne nauki społeczne https://orcid.org/0000-0003-3559-7030
Oleś Izabela prof. dr hab. Zbigniew Siudak nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-2945-4140
Pryt Paweł dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-4235-8006
Reyna Ortiz Valeria Zelina dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-1165-6796
Shah Syed Uzair dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-4632-4719
Soheilbeigi Bazgir Ali prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-0358-0576
Sołtys Agnieszka dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-0179-3690
Wójcik Magdalena dr hab. Martyna Król – Kumor, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-9094-435X
Żelazna Monika prof. dr hab. Grażyna Legutko literaturoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-3465-3072
Rok kształcenia IV
Nazwisko i imię Promotor Dyscyplina Dziedzina ORCID
Bazak Sylwia prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-8247-1513
Bociek Agnieszka prof. dr hab. Andrzej Jaroszyński nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-0356-8211
Bondar Yehor dr hab. Grzegorz Stefanek nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-2773-9668
Bryła Milena dr hab. Kamila Turewicz, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-2436-9465
Chikhoria Razhden dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJK nauki o polityce i administracji nauki społeczne https://orcid.org/0000-0003-1258-4560
Chomicz Piotr dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-9620-8230
Czaplińska Oliwia prof. dr hab. Leszek Wieczorek nauki prawne nauki społeczne https://orcid.org/0000-0003-3600-0443
Długosz Maciej prof. dr hab. Leszek Wieczorek nauki prawne nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-9620-8230
Foks Arkadiusz dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-8931-0870
Gasiński Krzysztof prof. dr hab. Leszek Wieczorek nauki prawne nauki społeczne https://orcid.org/0000-0001-5029-6434
Krakowiak Wiktoria dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-2081-272X
Mammadov Sahil dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK nauki o polityce i administracji nauki społeczne https://orcid.org/0000-0003-2754-7703
Olszańska – Smolarek Edyta dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK literaturoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-0709-1518
Panova Oleksandra prof. dr hab. Marek Gaździcki nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-5039-7788
Pietrzyk Katarzyna dr hab. Beata Utkowska literaturoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0003-3129-9124
Płatkowska – Adamska Bernadetta prof. dr hab. Dominik Odrobina nauki medyczne nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0003-0289-7168
Redziak Kamil dr hab. n. hum Monika Szpringer, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0001-8890-9160
Skrzyniarz Kinga prof. dr hab. Anna Lankoff nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0003-1910-7759
Starodubtseva Anastassiya dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-5503-4759
Stawiarz Magdalena dr hab. Artur Kowalik, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-8424-0698
Świątkowski Tomasz dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0002-2399-5720
Tomczyk – Wydrych Ilona dr hab. Inż. Anna Świercz, prof. UJK nauki o Ziemi i środowisku nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-1278-2615
Vereijken Arthur prof. dr hab. Francesco Giacosa nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-8577-9700
Witkowski Grzegorz dr hab. n. hum Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-5150-8504
Wypych Żaneta prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-9054-7397
Zawadzka Aleksandra dr hab. Włodzimierz Batóg, prof. UJK historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-8821-3956
Absolwenci
Nazwisko i imię Promotor Dyscyplina Dziedzina ORCID
Adhikary Haradhan prof. dr hab. Marek Gaździcki nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-5746-1268
Fortunka Kamila prof. dr hab. n. med. Robert Bucki nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-0027-2036
Frydel Laura dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-6603-8250
Jafarzade Shahriyar prof. dr hab. Francesco Giacosa nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-4353-0760
Kądziela Piotr prof. dr hab. Marek Przeniosło historia nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-8747-1558
Kopyść Piotr dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK nauki o Ziemi i środowisku nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-5503-0838
Kubicha Patrycja dr hab. Hans Giessen, prof. UJK językoznawstwo nauki humanistyczne https://orcid.org/0000-0001-5048-2720
Kuc-Ciepluch Dorota dr hab. Michał Arabski, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-8333-3326
Petrosyan Kristine prof. dr hab. Wiesław Kaca nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-6882-9358
Sikora Monika dr hab. Michał Arabski, prof. UJK nauki biologiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-2886-3030
Sikorska Magdalena dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0003-2249-8498
Sikorski Tomasz dr hab. n. o kf. Marek Żak, prof. UJK nauki o zdrowiu nauki medyczne i nauki o zdrowiu https://orcid.org/0000-0002-0111-8890
Stachura Regina dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-0420-9827
Ślefarska Daria dr hab. Paweł Mochalski, prof. UJK nauki chemiczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0001-8601-876X
Trotti Enrico prof. dr hab. Francesco Giacosa nauki fizyczne nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-9866-1653
Wiśniewski Artur dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, prof. UJK nauki o polityce i administracji nauki społeczne https://orcid.org/0000-0002-0349-147X
Zajęcki Rafał dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJK nauki o polityce i administracji nauki społeczne https://orcid.org/0000-0001-6081-0150
Żurek Krzysztof dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK nauki o Ziemi i środowisku nauki ścisłe i przyrodnicze https://orcid.org/0000-0002-4480-4305