COMMITTEE FOR EDUCATIONAL QUALITY IN THE DOCTORAL SCHOOL

 

 1. Dr. Alicja Gałczyńska, Prof. UJK – representative of the discipline of linguistics, Chairperson of the Committee
 2. Dr. Francesco Giacosa, Prof. UJK – Director of the Doctoral School Dr. Alicja Wzorek, Prof. UJK – representative of the discipline of chemical sciences
 3. Dr. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia – representative of the discipline of Earth and environmental sciences
 4. Dr. Małgorzata Wysocka-Kunisz – representative of the discipline of physical sciences
 5. Dr. Joanna Czerwik-Marcinkowska, Prof. UJK – representative of the discipline of biological sciences
 6. Dr. Anita Młynarczyk-Tomczyk – representative of the discipline of history
 7. Dr. Małgorzata Krzysztofik, Prof. UJK – representative of the discipline of literary studies
 8. Dr. Wioletta Adamus-Białek, Prof. UJK – representative of the discipline of health sciences
 9. Dr. Piotr Lewitowicz – representative of the discipline of medical sciences
 10. Dr. Jarosław Czerw, Prof. UJK – representative of the discipline of legal sciences
 11. Dr. Ireneusz Kraś, Prof. UJK – representative of the discipline of political science and administration
 12. Dr. Janusz Ropski, Prof. UJK – representative of the discipline of security studies
 13. Prof. Jarosław Karpacz, Prof. UJK – representative of the discipline of management and quality
 14. Dr. Aleksandra Lubczyńska, Prof. UJK – representative of the discipline of social communication and media studies
 15. Prof. Bożena Matyjas, Prof. UJK – representative of the discipline of pedagogy
 16. Dr. Andrzej Ślązak, Prof. UJK – representative of the discipline of music arts
 17. Dr. Teresa Ślusarek, Prof. UJK – representative of the discipline of fine arts and art conservation
 18. Mgr Monika Żelazna – representative of the Doctoral Student Self-Government Council (section of humanities)
 19. Mgr Magdalena Łukawska – representative of the Doctoral Student Self-Government Council (section of social sciences)
 20. Mgr Kamila Fortunka – representative of the Doctoral Student Self-Government Council (section of medical sciences and health sciences)
 21. Mgr Wiktoria Krakowiak – representative of the Doctoral Student Self-Government Council (section of exact and natural sciences)
 22. Dr. Lidia Michalska-Bracha, Prof. UJK – person recommended by the Vice-Rector responsible for research affairs.

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej