COMMITTEE FOR EDUCATIONAL QUALITY IN THE DOCTORAL SCHOOL

 

 1. Prof. Dr. Hab. Francesco Giacosa – Director of the Doctoral School,
 2. Dr. Hab. Lidia Michalska-Bracha, Prof. UJK – Deputy Director of the Doctoral School,
 3. Dr. Hab. Grzegorz Miernik, Prof. UJK – Head of the Humanities Section,
 4. Dr. Hab. Alicja Wzorek, Prof. UJK – Head of the Exact and Natural Sciences Section,
 5. Dr. Hab. Wioletta Adamus-Białek, Prof. UJK – Head of the Medical Sciences and Health Sciences Section,
 6. Dr. Hab. Leszek Bielecki, Prof. UJK – Head of the Social Sciences Section,
 7. Dr. Anna Róg – Deputy Head of the Social Sciences Section,
 8. Dr. Hab. Katarzyna Ziołowicz, Prof. UJK – Head of the Arts Section,
 9. Prof. Dr. Hab. Stanisław Wiech – representative of the discipline of history,
 10. Dr. Hab. Joanna Senderska, Prof. UJK – representative of the discipline of linguistics,
 11. Prof. Dr. Hab. Grażyna Legutko – representative of the discipline of literary studies,
 12. Dr. Hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, Prof. UJK – representative of the discipline of biological sciences,
 13. Dr. Hab. Sabina Dołęgowska, Prof. UJK – representative of the discipline of chemical sciences,
 14. Dr. Hab. Dariusz Banaś, Prof. UJK – representative of the discipline of physical sciences,
 15. Dr. Hab. Roman Suligowski, Prof. UJK – representative of the discipline of earth and environmental sciences,
 16. Prof. Dr. Hab. Edyta Suliga – representative of the discipline of health sciences,
 17. Dr. Hab. Marcin Sadowski, Prof. UJK – representative of the discipline of medical sciences,
 18. Dr. Hab. Jarosław Reszczyński, Prof. UJK – representative of the discipline of legal sciences,
 19. Dr. Hab. Rafał Dudała, Prof. UJK – representative of the discipline of political science and administration,
 20. Dr. Hab. Joanna Grzela, Prof. UJK – representative of the discipline of security studies,
 21. Prof. Dr. Hab. Jarosław Karpacz – representative of the discipline of management and quality studies,
 22. Dr. Hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, Prof. UJK – representative of the discipline of social communication and media studies,
 23. Dr. Hab. Paulina Forma, Prof. UJK – representative of the discipline of pedagogy,
 24. Dr. Hab. Andrzej Ślązak, Prof. UJK – representative of the discipline of music arts,
 25. Dr. Hab. Paweł Opaliński, Prof. UJK – representative of the discipline of visual arts and art conservation,
 26. MSc. Izabela Oleś – representative of the University Doctoral Student Self-Government Council,
 27. Prof. Dr. Hab. Robert Kotowski – research and teaching staff employed outside the University.

Zarządzenie nr 6/2024 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2024 roku zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej