Uwaga Doktoranci!

Ukazało się Zarządzenie Rektora nr 61/2021 określające zasady finansowania badań naukowych, w tym projektów dla doktorantów.

Proszę zapoznać się z treścią regulaminu tutaj.

Termin składania wniosków: 21 maja 2021 r. u właściwego dyrektora instytutu.

Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

X