Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

17-05-2021

Porozumienie o współpracy UJK – IFJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Szkoła Doktorska  zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej  z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – Krakowską Interdyscyplinarna Szkołą Doktorską.

Dzięki porozumieniu doktoranci UJK oraz doktoranci KISD będą mogli uczestniczyć w wymianie pomiędzy szkołami.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.